Όροι Εγγύησης

Όροι του Site και Εγγυήσεις

 

Στην Tech Guru, κύρια μέριμνά μας είναι να μένετε πλήρως ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που σας παρέχουμε για τις επισκευές σας. Προσπαθούμε να δίνουμε τη μέγιστη δυνατή εγγύηση και ποιότητας επισκευών, βάση της αγοράς ανταλλακτικών και των κατασκευαστών.   

Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος σας, θα διαπιστωθεί ότι έχει πράγματι βλάβη το συγκεκριμένο προϊόν και που οφείλεται, και το υλικό αυτό θα επισκευασθεί ή θα αντικατασταθεί είτε με το ίδιο μοντέλο, είτε με νεότερο, με τουλάχιστον τα ίδια ή ανώτερα χαρακτηριστικά, του ίδιου κατασκευαστή, βάση των αντίστοιχων όρων και εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής.

  • Οι μπαταρίες κινητών, Tablet, Laptop κτλ, καλύπτονται με εγγύηση που αφορά καθαρά τη λειτουργία της συσκευής, και όχι φυσική φθορά.
  • Όλα τα συμβατά ανταλλακτικά (τύπου Immitation, όχι Original) καλύπτονται από 3 μήνες εγγύηση, και όχι όσο αναγράφεται στην κάθε επισκευή, που αφορά το αυθεντικό.
  • Δεν παρέχεται εγγύηση για υπηρεσίες ή για εγκατάσταση λογισμικού συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης Λειτουργικού Συστήματος και του λογισμικού αφαίρεσης ιών.
  • Η εγγύηση αφορά αποκλειστικά το σχετικό υλικό που έχει το πρόβλημα και δεν περιλαμβάνει τυχόν εργασία που μπορεί να προκύψει (π.χ. απεγκατάσταση του υλικού) ή τυχόν μεταφορικά από και προς τον πελάτη, εκτός και αν αυτό ορίζεται διαφορετικά από τον αντίστοιχο κατασκευαστή (π.χ. Εγγύηση On-Site στο χώρο του πελάτη από τον ίδιο τον κατασκευαστή) και τυχόν συμπτωματικές βλάβες που μπορεί να έχουν περιφερειακά του υλικού αυτού ή που συνεργάζονται με αυτό και είναι εκτός εγγύησης.
  • Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό (π.χ. πτώση νερού, σπάσιμο οθόνης κτλ), λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών συντήρησης και φροντίδας όπως αναγράφονται στο φυλλάδιο χρήσης του υλικού, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε κάθε άλλου είδους παρεμβάσεις του αγοραστή, τρίτων ή τεχνικών εκτός της Tech Guru, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
  • Τυχόν επισκευή ή επέμβαση της Tech Guru σε συσκευή, ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή. Η Tech Guru δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται να καλύψει τυχόν κόστος εργοστασιακών εξαρτημάτων.

H Tech Guru δεν συνδέεται με τις κατασκευάστριες εταιρίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, όπως Apple, Samsung, LG κτλ. Οι ονομασίες "iPhone", "iPad", ”Galaxy” & αντίστοιχα εμπορικά σήματα, είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.

Οι τιμές στο site περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και την υπηρεσία. Οι τιμές ενδέχεται να μην είναι ακριβής και ενημερωμένες, λόγω ότι η αγορά ανταλλακτικών και το συνάλλαγμα αλλάζουν καθημερινά, μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Προτείνεται επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου πριν κάθε ενέργεια.

Τυχόν επέμβαση της Tech Guru σε συσκευή, ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.