Όροι Εγγύησης

Στην Tech Guru, κύρια μέριμνά μας είναι να μένετε πλήρως ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες και τα ανταλλακτικά που σας παρέχουμε για τις επισκευές σας. Προσπαθούμε να δίνουμε τη μέγιστη δυνατή εγγύηση και ποιότητας επισκευών, βάση της αγοράς ανταλλακτικών και των κατασκευαστών.

Όροι Παραλαβής

 1. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να έχει δημιουργήσει επαρκή και πλήρη αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των αρχείων του, πριν παραδώσει τη συσκευή προς επισκευή στην Tech Guru. Η Tech Guru δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων και αρχείων που περιέχονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τεχνικών εργασιών για οποιοδήποτε λόγο και δεν παρέχει καμία εγγύηση, δήλωση ή υπόσχεση ότι θα είναι σε θέση να επισκευάσει οποιαδήποτε συσκευή χωρίς κίνδυνο για τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα, ή χωρίς απώλεια των πληροφοριών ή/και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν απώλειες που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες δεδομένων ή απώλειες επιχειρηματικών ευκαιριών.
 2. Κατά την παράδοση, ζητάμε και αποθηκεύουμε τα βασικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο κτλ) προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη πρόοδο της βλάβης, για να υπάρχει ιστορικό των βλαβών και για να ισχύει η εκάστοτε εγγύησης επισκευής. Τα στοιχεία σας είναι κρυπτογραφημένα στη βάση δεδομένων μας και δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση διαρροής των πληροφοριών σας.
 3. Oι συσκευές που δεν παραλαμβάνονται από τους πελάτες μας μετά την επισκευή/έλεγχο, παραμένουν στο κατάστημα για το μέγιστο χρόνο των 45 ημερών από την ημέρα παραλαβής, εκτός διαφορετικής συμφωνίας. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, οι συσκευές ενδέχεται να ανακυκλωθούν ή να καταστραφούν και δεν μπορούν να επιστραφούν για οποιοδήποτε λόγο. Ο πελάτης θα λάβει ενημερωτικό SMS στο νούμερο που μας έχει δηλώσει κατά την παραλαβή, για την ακριβή ημερομηνία ανακύκλωσης.
 4. Παρόλο που έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (ρολά ασφαλείας, συναγερμό, κάμερες, πυρανίχνευση, ανίχνευση πλημμύρας κτλ) η Tech Guru δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια των δεδομένων της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής σε περίπτωση διάρρηξης του καταστήματος, κλοπής, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, βανδαλισμού, ή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η παράδοση της συσκευής προς επισκευή στο κατάστημα, γίνεται με ευθύνη του πελάτη.
 5. Για το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης δεν παρέχεται εγγύηση καθώς η αποκατάσταση βλαβών εξαρτάται και από το χρόνο ανταπόκρισης και αποκατάστασης του κατασκευαστή ή προμηθευτή ανταλλακτικού, αλλά και απρόοπτων επιπλοκών κατά τη διαδικασία αποκατάστασης. H Tech Guru δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση καθώς και για τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει για τον πελάτη.
 6. Τυχόν επέμβαση στη συσκευή σας από εμάς, ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.
 7. Οι επεμβάσεις στα κινητά με αδιαβροχοποίηση (IP65 κτλ) ενδέχεται να μειώσουν την αποδοτικότητα της αδιαβροχοποίησης ακόμα και σε περίπτωση που τοποθετηθεί νέα μεμβράνη αδιαβροχοποίησης στα σημεία που ανοίγεται για την επισκευή της οποιαδήποτε βλάβης.
 8. Σε περίπτωση που πελάτης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να μας χορηγήσει τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής, δεν δύναται να ελεγχθεί η συσκευή και να βεβαιωθεί η ορθή λειτουργία της κατά την παράδοση στον πελάτη. Η παράδοση της συσκευής γίνεται με ευθύνη του πελάτη και σε περίπτωση προβλήματος, τα εργατικά αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης θα χρεώνονται ξανά.
 9. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί από τον πελάτη το παλιό βεβλαμένο ανταλλακτικό που αντικαταστάθηκε κατά την οποιαδήποτε επισκευή, η Tech Guru δεν δεσμεύεται για την παράδοση του ανταλλακτικού αυτού αν ζητηθεί από τον πελάτη μετά το πέρας της επισκευής για οποιοδήποτε λόγο, λόγω άμεσης καταστροφής ή ανακύκλωσης των υλικών αυτών.
 10. Ορισμένες επισκευές απαιτούν μεθόδους αποσυναρμολόγησης συσκευής οι οποίες μπορεί να μεταβάλλουν ελάχιστα την εμφάνιση της συσκευής λόγω της φύσης της εκάστοτε εργασίας, αναλόγως τη περίπτωση. Οι περισσότερες συσκευές πλέον δεν είναι κλειστές μόνο με βίδες αλλά με κολλημένα καλύμματα ή πρεσαριστά με κλιπ. Ο πελάτης πρέπει να συμφωνεί, ότι ενδεχομένως μια συσκευή δεν μπορεί να διατηρήσει στο 100% την ακεραιότητά της σε σχέση με το πως ήταν από το εργοστάσιο από τη στιγμή που μπαίνει στη μέση ανθρώπινος παράγοντας. Οποιαδήποτε εργασία γίνεται επάνω σε μία συσκευή, ενδεχομένως να εμπεριέχει κινδύνους οποιουδήποτε είδους και μεγέθους, πράγμα με το οποίο ο πελάτης οφείλει να είναι σύμφωνος.
 11. Όλες οι κλήσεις του τηλεφωνικού μας κέντρου καταγράφονται για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών. Στο κατάστημα λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης με 24ωρη καταγραφή (λεπτομέρειες παρακάτω).
 12. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχει ελάχιστη χρέωση ελέγχου/διάγνωσης για την οποία ενημερώνεται ο πελάτης πριν οποιαδήποτε επέμβαση. Η ελάχιστη χρέωση χρεώνεται ανεξαρτήτου αποτελέσματος και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος, ο πελάτης θα πρέπει να παραδώσει τη συσκευή προς έλεγχο στην έδρα μας και να διαγνωσθεί αν πράγματι έχει βλάβη το συγκεκριμένο προϊόν και που οφείλεται. Το υλικό αυτό θα επισκευασθεί ή θα αντικατασταθεί είτε με το ίδιο μοντέλο είτε με νεότερο, με τα ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά, του ίδιου ή διαφορετικού κατασκευαστή.

-Δεν υπάρχει δέσμευση από την Tech Guru για τις ημέρες αναμονής μέχρι την επισκευή, λόγω αναμονής του ανταλλακτικού ή φόρτου εργασίας (ενδεικτικά 3-10 εργάσιμες ημέρες). Σε περίπτωση μεγάλης έλλειψης των ανταλλακτικών ή προβλήματα συγκυρίας η αναμονή παραλαβής ενός ανταλλακτικού μπορεί να καθυστερήσει ακόμα και 2 μήνες.

-Η εγγύηση δε καλύπτει περιφερειακά ή αναλώσιμα που μπορεί να συσχετίζονται άμεσα και να επηρεαστούν κατά την αλλαγή του ανταλλακτικού εντός της εγγύησης (π.χ. σε αλλαγή οθόνης κινητού να αφαιρεθεί το Tempered Glass) ή τυχόν μεταφορικά έξοδα από και προς τον πελάτη.

-Η εγγύηση δε καλύπτει τυχόν επιπρόσθετες συμπτωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν στα περιφερειακά της συσκευής από το ίδιο το ανταλλακτικό εντός εγγύησης. Για παράδειγμα, στη περίπτωση εγγύησης μίας μπαταρίας ενός κινητού, ενδέχεται στο μέλλον να φουσκώσει και π.χ. να πιέσει την οθόνη του κινητού εσωτερικά με αποτέλεσμα να τη τραυματίσει. Η μπαταρία θα καλύπτεται κανονικά βάση των όρων αλλά όχι οι βλάβες των περιφερειακών, μιας και οι μπαταρίες Πολυμερών Λιθίου (LiPo) είναι υλικά τα οποία εκ κατασκευής έχουν την τάση να παρουσιάζουν αυτό το "εφέ" του φουσκώματος από πολλά αίτια (χρήση imitation φορτιστών, έκθεση σε ζέστη κτλ).

-Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό (π.χ. πτώση νερού), λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, καθώς και σε κάθε άλλου είδους παρεμβάσεις του πελάτη, τρίτων ή τεχνικών εκτός της Tech Guru, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

-Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ανταλλακτικού εντός εγγύησης, η εγγύηση ανανεώνεται για 3 μήνες, εκτός αν το αρχικό υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο.

-Στις επισκευές πλακετών, λόγω πολυπλοκότητας και πληθώρας των εξαρτημάτων που διαθέτουν, η εγγύηση καλύπτει μόνο τα αναφερθέντα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν και όχι άλλη συμπτωματική βλάβη.

-Όσον αφορά τις βλάβες σε LED φωτισμού (Backlight) των πάνελ τηλεοράσεων, λόγω ότι οι τηλεοράσεις περιέχουν δεκάδες LED (π.χ. μία τηλεόραση 42" διαθέτει περίπου 50 LED), αλλάζονται μόνο τα καμμένα LED και όχι όλα για αποφυγή ασύμφορου κόστους. Δε μπορούμε να εγγυηθούμε για τη λειτουργία των παλαιών μη αντικατεστημένων LED.

Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση ΔΕΝ γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να μείνει πιστωτικό υπόλοιπο όλου του ποσού της επισκευής στο κατάστημα επ’ αορίστου χρόνου, για μελλοντική επισκευή και όχι αγορά προϊόντος.

Οθόνες Συσκευών

-Σπάσιμο ή ράγισμα οθόνης ή τζαμιού δεν καλύπτεται από την εγγύηση σε οποιαδήποτε περίπτωση.

-Για τις επισκευές όπου τοποθετήθηκαν ΟΕΜ ή ανακατασκευασμένες οθόνες (Refurbished-RF), λόγω σπανιότητας των ανταλλακτικών, σε περίπτωση έλλειψης του ανταλλακτικού κατά την εγγύηση, ενδέχεται να χρειασθεί αντικατάσταση με την αυθεντική οθόνη, όπου θα χρεωθεί ο πελάτης την διαφορά μόνο του υλικού.

-Η εγγύηση ΔΕΝ ισχύει για διαφορές που μπορεί να έχουν οι οθόνες ΟΕΜ και RF σε σχέση με τις αυθεντικές (χρώματα, ανάλυση, φωτεινότητα, απόκριση αφής) εφόσον ο πελάτης γνωρίζει εξ’ αρχής ότι πρόκειται για μη αυθεντική οθόνη.

-Δεν θα καλύπτονται βλάβες στην οθόνη οι οποίες έχουν προκληθεί από φουσκωμένη μπαταρία Λιθίου της συσκευής, η οποία έχει πιέσει εσωτερικά την οθόνη με αποτέλεσμα να σπάσει.

-Για τις οθόνες Laptop, η εγγύηση των «νεκρών ή χαλασμένων pixel» ισχύει άνω των δύο (2) pixel βάση των κατασκευαστών, εκτός αν αυτό αναφέρεται διαφορετικά.

Σχετικά με τις οθόνες AMOLED και OLED

-Λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής της τεχνολογίας αυτής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης των οθονών αυτών πριν προβείτε σε επισκευή τους.
-Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από τον χρήστη, όπως σπάσιμο οθόνης εσωτερικά ή εξωτερικά, πίεση σε τσέπη/τσάντα, νερό στο κινητό κτλ.

-Το 99% των οθονών Samsung Smartphone, ορισμένα μοντέλα των iPhone (X και μεταγενέστερα), των Huawei και Xiaomi έχουν οθόνη τεχνολογίας τύπου AMOLED ή OLED, τεχνολογία η οποία παρέχει ίσως την καλύτερη εικόνα στην αγορά αλλά είναι και οι ακριβότερες και πιο ευαίσθητες οθόνες σε κραδασμούς και χτυπήματα. Οι οθόνες αυτές είναι πολύ διαφορετικές από τις κλασικές LCD-TFT ή IPS οθόνες που έχει η πλειοψηφία των κινητών μέχρι το 2018, πολλές φορές ραγίζουν εσωτερικά με το παραμικρό χτύπημα ή απλή πίεση ακόμα και χωρίς να ραγίσει το εξωτερικό τζάμι, αφού οι οθόνες απεικόνισης εσωτερικά έχουν πάχος μόλις 0.6 του χιλιοστού! Το ράγισμα μπορεί να γίνει εσωτερικά και όχι στο τζάμι εξωτερικά, ενδέχεται να φανεί μόνο με πολύ καθαρή και σβησμένη οθόνη κάτω από δυνατό λευκό φως ή κάτω από το μικροσκόπιο. Το παραμικρό ράγισμα στις εσωτερικές πολλαπλές επιφάνειες απεικόνισης και τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει γραμμές, βούλες, αλλοιώσεις εικόνας ή ακόμα και να σβήσει την οθόνη μόνιμα. Όταν δεν ανάβει καθόλου η οθόνη τότε σημαίνει ότι έχει σπάσει 100% εσωτερικά σε μη ορατό σημείο προς τον χρήστη. Είναι τεχνικά αδύνατo να μην ανάβει αυτού του τύπου η οθόνη από αστοχία υλικού. Υπάρχουν φορές που δεν φαίνεται το ράγισμα διότι πολλές φορές σπάει ένα πολύ μικρό περιμετρικό κομμάτι της οθόνης εσωτερικά (κόκκινο περίγραμμα) το οποίο δεν φαίνεται από την μπροστινή μεριά του κινητού λόγω του χρώματος του τζαμιού.

-Σε αυτές τις οθόνες, τα χτυπήματα από ελάχιστα κακή μεταχείριση μπορούν να ξεκινήσουν από μία μικρή κουκκίδα αλλοιωμένου χρώματος (μοβ, μαύρο, πράσινο κ.α.) και καθημερινά να επεκτείνεται στην υπόλοιπη οθόνη. Ένας κραδασμός ή πίεση της οθόνης, μπορεί να δημιουργήσει τα παρακάτω εικονιζόμενα προβλήματα, ακόμα και χωρίς να ραγίσει το επιφανειακό τζάμι.

-Αυτού του τύπου βλάβες ή το να μην ανάβει καθόλου η οθόνη δεν είναι δυνατό να οφείλονται σε αστοχία υλικού (ελαττωματικό προϊόν) και δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση, λόγω ότι δεν τα καλύπτει η εκάστοτε επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και συνεπώς όλοι οι προμηθευτές ανταλλακτικών/οθονών. Επίσης θεωρείται αυτονόητο ότι δε μπορεί να οφείλεται σε κακή τοποθέτηση από τεχνικό, αφού τυχόν τεχνικό λάθος θα εμφανιζόταν στην οθόνη άμεσα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης.

-Οι βλάβες που καλύπτονται αφορούν:

1) Tη φωτεινότητα της οθόνης
2) Tις έντονες διαφορές στις αποχρώσεις χρωμάτων (π.χ. κιτρινίζει η οθόνη αλλά χωρίς να αλλοιώνεται το σχήμα της εικόνας)
3) Tο εφέ "Burn-In"
4) Κολλημένο ή νεκρό pixel
5) Tη λειτουργία της αφής-Touch

                        

Τιμές και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Οι τιμές στο site περιλαμβάνουν το κόστος ανταλλακτικού και την υπηρεσία. Οι τιμές ενδέχεται να μην είναι ακριβείς και ενημερωμένες, λόγω ότι η αγορά ανταλλακτικών και το συνάλλαγμα αλλάζουν καθημερινά, μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με τη περίπτωση και να υπάρχουν καθυστερήσεις, λόγω ότι εξαρτάται κυρίως από τους προμηθευτές μας. Σε περίπτωση μεγάλης έλλειψης των ανταλλακτικών ή προβλήματα συγκυρίας η αναμονή παραλαβής ενός ανταλλακτικού μπορεί να καθυστερήσει ακόμα και 2 μήνες. Προτείνεται επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου πριν από κάθε ενέργεια.

Εμπορικά σήματα

H Tech Guru δεν συνδέεται με τις κατασκευάστριες εταιρίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, όπως Apple, Samsung, LG κτλ. Οι ονομασίες "iPhone", "iPad", ”Galaxy” & αντίστοιχα εμπορικά σήματα, είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.

Όροι Αναδημοσίευσης Άρθρων του Blog

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση άρθρου η περιεχόμενου αυτούσια η περιγραφική χωρίς την αναγραφή ενεργής πηγής στο άρθρο (Do-Follow Link). Στην αντίθετη περίπτωση το techguru.gr επιφυλάσσεται για κάθε νομική αξίωση, εφόσον τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας.

Διαβάστε εδώ για την Πολιτική Απορρήτου και Cookies στο site μας

Σύστημα Παρακολούθησης Καταστήματος

Το κατάστημα μαγνητοσκοπείται από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης, καταγράφωντας εικόνα και ήχο με σκοπό την προστασία της περιουσίας και των συναλλαγών με τους πελάτες, βάση Ν.2472/97, αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, σε κρυπτογραφημένο σύστημα.
Αριθμός Πρωτοκόλλου Γνωστοποίησης Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης Αρχής Προστασίας Δεδομένων: ΓΝ/ΕΙΣ/2240/28-07-2017
Υπεύθυνος Ασφάλειας: Γουργιωτόπουλος Μιχάλης